ehelse og helseteknologi

CPT – Current  Procedural Terminology

Current Procedural Terminology (CPT) koding er en amerikansk standard for koding av medisinske prosedyrer, vedlikeholdt og opphavsrettsbeskyttet av American Medical Association (AMA). I likhet med ICD-koding, er CPT koding brukt til å standardisere medisinsk kommunikasjon over hele linja – men hvor ICD-9 og ICD-10 fokus på diagnose, CPT stedet identifiserer tjenestene som tilbys, og brukes av forsikringsselskapene å avgjøre hvor mye leger vil være betalt for sine tjenester.

 

CPT er administrert av en CPT Editorial Panel, som møtes tre ganger i året for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til nye og kommende teknologier, samt vanskelighetene med prosedyrer og tjenester som de forholder seg til CPT koder. AMA tilbyr mange produkter og tjenester for å gi veiledning og råd, og for å hjelpe deg å forbedre din forståelse av CPT koder. Enkeltpersoner kan søke om nye CPT koder eller endre eksisterende CPT koder ved å sende inn forslag til CPT Redaksjonell panel.