ehelse og helseteknologi

IHE

IHE er ikke en standard, men gir retningslinjer for hvordan systemer skal implementeres og konfigureres for å kunne ”snakke sammen” på en standardisert måte. For å motvirke kostbare spesial-løsninger utarbeider IHE  ”Tekniske rammeverk”. I det Tekniske rammeverket spesifiserer såkalte ”transaksjoner” mellom ulike program (aktører) for å kunne støtte spesifikke krav/behov rundt arbeidsflyt (integrasjonsprofiler).

Sentrale begreper i IHE er:

  • Teknisk rammeverk
  • Integrasjonsprofiler
  • Transaksjoner
  • Aktører

Introduksjon til IHE

Integrating  the Healthcare Enterprise (IHE) er et internasjonalt initiativ fra helsepersonell og industri for å forbedre måten datasystemer i helsesektoren deler informasjon og snakker sammen på. IHE fremmer felles bruk av etablerte standarder som DICOM og HL7 for å løse spesifikke kliniske behov til støtte for optimal pasientbehandling. Systemer utviklet i samsvar med IHE kommuniserer bedre med hverandre, er enklere å implementere, og gjør det mulig for helsepersonell å bruke informasjon mer effektivt.

IHE XDS Cross-Enterprise Document Sharing  er en profil som spesifiserer en løsning for hvordan pasientinformasjon kan deles mellom ulike helsetjenester og systemer.  Informasjonen om pasienten kan ligge i et lokalt, regionalt eller sentralt lager og en sentral index-server vet til enhver tid hvor informasjonen om den enkelte pasient befinner seg og kan hente fram informasjonen dersom det spørres etter den. Den enkelte informasjonsbit lagres bare et sted.

En Document Repository (lager) er ansvarlig for lagring av dokumenter på en sikker, pålitelig og trygg måte. Ved forespørsler etter dokumenter vil lagret svare og finne de aktuelle dokumenter om pasienten.

En Document Registry (index) er ansvarlig for lagring av informasjon om disse dokumentene. Index-serveren vet til enhver tid hvor de enkelte dokumenter om en pasient er lagret slik at dokumenter av interesse kan være lett å finne og hentet uavhengig av depotet der de faktisk er lagret.

Konseptet med et dokument i XDS er ikke begrenset til tekstlig informasjon . IHE XDS er nøytral i forhold til dokumentinnhold og  enhver type klinisk informasjon og representasjon støttes. Dette gjør XDS IHE i stand til å håndtere dokumenter som inneholder enkel tekst, formatert tekst (f.eks HL7 CDA Release 1 ), bilder (f.eks DICOM ) eller strukturert og  kodet klinisk informasjon (f.eks CDA Release 2 , CCR , CEN ENV 13606 , DICOM SR ) . For å sikre nødvendig interoperabilitet mellom dokumentkilder må dokumentformat, struktur og innhold vedtas av de som skal bruke systemet. (Affinity Domain Configuration/enighet om koder)

IHE er et initiativ fra helsepersonell og industri for å forbedre måten datasystemer i helse utveksler informasjon. IHE fremmer samordnet bruk av etablerte standarder som DICOM og HL7 for å løse spesifikke kliniske behov til støtte for optimal pasientbehandling. Systemer utviklet i samsvar med IHE kommuniserer bedre med hverandre og er enklere å implementere.

  • Aktiver sømløs og sikker tilgang til helseopplysninger når og hvor det trengs.
  • IHE forbedrer helsetjenester ved å gi de nødvendige spesifikasjoner, verktøy og tjenester for interoperabilitet. IHE engasjerer klinikere, helsemyndigheter, industri og brukere til å utvikle, teste og implementere standardbaserte løsninger.

 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprice)  er et initiativ for å fremme integrering av helseinformasjonssystemer. Det grunnleggende målet er å sikre at all nødvendig informasjon om pasienten for å kunne ta medisinske beslutninger er tilgjengelig.

IHE lager ikke standarder, men arbeider aktivt med å utvikle integrasjonsprofiler som på en detaljert måte angir hvordan standardene skal implementeres. Standarder er ofte komplekse og kan  implementeres på ulike måter. IHE er et teknisk rammeverk med profiler og avtaler (conformant statsment) som gjør at standardene vil fungere. IHE sine profiler testes grundig før de slippes ut på markedet.

Det er en stor fordel for alle parter at internasjonale standarder og tekniske rammeverk for implementering blir bruk.

  • For leverandørene blir det mulig å lage komponentbaserte løsninger som vil fungere sammen slik at de ikke trenger å lage nye integrasjonsløsninger for hver gang et produkt skal settes i drift.
  • For helsetjenesten blir det enklere å implementere nye løsninger (plug&play).

 

IHE er en internasjonal organisasjon. Norge var aktiv deltager for mange år siden i forbindelse med innføring av PACS (Picture Archive and Communications System) på sykehusene. Nå er den norske IHE-aktiviteten på vei opp og Helsedirektoratet har valgt IHE-XDS (Cross Enterprise Document Sharing) som en løsning for Helsenorge.