ehelse og helseteknologi

Systemoversikt PACS/RIS i Norge

Konsolidering høsten 2016

Høsten  2016 skjedde det store forandringer både på leverandør/markedssiden innenfor PACS/RIS og innenfor organiseringen

  • Det er blitt færre leverandører
  • Alle helseforetakene lager regionale løsninger basert på en eller to leverandører
  • Helseforetakene er i diskusjoner om å slå sammen røntgenavdelingene til færre større avdelinger (1 i hver region)
  • Endringer i funksjonsfordeling i hva som skal ivaretas av RIS, PACS eller journalsystemet